Innvendig i Ambulansen

Innvendig i Ambulansen Foto: Grethe Midtvik

Yrkesorientering for VG1 Helse og Oppvekstfag

Søknadsfrista for vidaregåande skule nærmar seg, og VG1 HO har hatt besøk av Ambulansetenesta.

Fagarbeidarane ved Ambulansestasjonen i Måløy kom på besøk og orienterte om Ambulansearbeidarfaget. Elevane fekk ei lærerik og inspirerande innføring i faget, og det var og sett av tid til ei vising og prøving av det avanserte utstyret ein ambulansearbeidar rår over.

 

 

Det krevst både kunnskap, fysisk og psykisk styrke for å arbeide som ambulansearbeidar, noko som elevane og fekk prøve ut.

 

 

 

 

 

 

Kan dette være noko for deg ?

 

 

Elevane og dei tilsette sette stor pris på, og takkar for, orienteringa.