Måløy vidaregåande skule
Fylkesdirektør Rune Haugsdal, Avdelingsdirektør Bjørn Lyngstad og fungerande rektor Hallgeir Hansen

Fylkesdirektør Rune Haugsdal, Avdelingsdirektør Bjørn Lyngstad og fungerande rektor Hallgeir Hansen

Vitjing frå fylkesadministrasjonen i Vestland fylke.

Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Avdelingsleiar Opplæring og kompetanse Bjørn Lyngdal vitja Måløy vidaregåande Skule på torsdag 7. oktober.

Galleri

Besøk Naturbruk    Foto: Mona Bakke Svarstad
Besøk Naturbruk Foto: Mona Bakke Svarstad
Besøk Akva    Foto: Mona Bakke Svarstad
Besøk Akva Foto: Mona Bakke Svarstad
Besøk Kjøkken  Foto: Mona Bakke Svarstad
Besøk Kjøkken Foto: Mona Bakke Svarstad
Studiegruppe bibliotek   Foto: Anita Hoddevik
Studiegruppe bibliotek Foto: Anita Hoddevik

På føremiddagen fekk dei omvising på skulen sine avdelingar og i lunsjpausa gjennomførte dei eit personalmøte med dei tilsette. I den avgrensa tida som var avsett til møtet med personalet, var temaet informasjon vedrørande varslingssaka ved skulen og det vidare arbeidet med saka framover.

Etter personalmøtet var det felles lunsj for gjestane saman med leiinga ved skulen, dei plasstillitsvalde, verneomboda og representantar frå elevrådsstyret. Seinare var det møter med skuleleiinga før avreise attende til Bergen.