Måløy Vidaregåande Skule

Måløy Vidaregåande Skule

Vil auke tal elevplassar på VG1 Naturbruk

Innstillinga til møte i Hovudutvalet for opplæring 3.april er no lagt ut.

Fylkesdirektøren gjer i sak 11/2018 framlegg om at Måløy Vidaregåande Skule skal få ei halv gruppe ekstra innan VG1 Naturbruk, og at VG2 Plast og kompositt ikkje vert starta opp.

Ein kan lese heile innstillinga her.