Måløy vidaregåande skule
Vigo bilde 1024

VIGO er no open for søknad

VIGO er no opna for søknad til skuleåret 2018/2019. Dette gjeld både for søknad til skule og søknad om læreplass.

Under lenkene øverst på heimesida til skulen vil de finne ein snarveg til søkarhandboka og ei orientering om søknadsprosessen i Sogn og Fjordane

Frist for søknad er 1. februar for særsild søknad, og 1. mars for ordinær søknad.

Rådgjevarane på skulen vil komme rundt i klassene og gi nærare orientering om søknadsprosessen.