Måløy vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknologi- og industrifag/Vg2 Køyretøy
Moderne motorrom

VG2 Køyretøy

Du som vel å utdanne deg i køyretøyfaget møter både rutinearbeid og komplekse feilsøkingsoppgåver. I eit moderne køyretøy finn ein mykje elektronikk, og personbilparken vert meir og meir elektrifisert. Du må vere villig til stadig å lære om ny teknologi.

Sidan bilverkstaden vår og er eit Offentleg godkjent Bilverkstad, vil mykje av praksisopplæringa gå føre seg på kundebilar med dei krav som vert sett til at desse bilane skal ut i kvardagstrafikken igjen.

Etter Vg2 kan du velje å få deg læreplass innan:

  • Bilfaget, lette køyretøy
  • Bilfaget, tunge køyretøy
  • Hjulutrustingsfaget
  • Motormekanikarfaget
  • Motorsykkelfaget
  • Reservedelsfaget