Måløy vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg1 Studiespesialisering
Bøker 1

Vg1 Studiespesialisering

Ved Måløy vgs har vi ei klasse med 30 elevar for skuleåret 2020/2021. På Vg1 har alle berre fellesfag 30 timer pr veke. Du vel framandspråk og vel om du vil ha praktisk eller teoretisk matematikk.

Det første året, Vg1:

Du må ha 30 timer i løpet av året.

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg1 er:

  • Engelsk: 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Norsk: 4 timar
  • Matematikk: 1P/1T (Praktisk/Teoretisk matematikk): 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Naturfag: 5 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Samfunnsfag: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Geografi: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Kroppsøving: 2 timar
  • Framandspråk: 4 timar, Fransk nivå 1+2 (begynnaropplæring) eller tysk nivå 2 (for dei med tysk frå ungdomsskulen)

Kontakt

Anita Otneim Hoddevik

Avdelingsleiar STA, TIP og Bygg
anita.olaug.otneim.hoddevik@vlfk.no
997 04 572