Måløy vidaregåande skule
Maritim avdeling, Måløy Vidaregåande Skule

Maritim avdeling, Måløy Vidaregåande Skule Foto: Frequency

Velkommen til informasjons- og dialogmøte om fiskeri- og havbruksnæringane

Nærings- og opplæringsavdelinga i Vestland fylkeskommune inviterer til ope møte på Måløy vgs maritim avdeling, onsdag 12.februar kl. 10.30.

Vestland fylkeskommune har gleden av å invitere til ope møte ved Måløy vidaregåande skule, maritim avdeling 12. februar kl. 10.30 – 12.30

Tema for møtet:

  • Verdiskapingsplan for fiskeri- og havbruk

  • Behov i næringslivet

  • Kompetanse og rekrutering til næringene

  • Samhandling for å utnytte mogelegheiter for vekst i regionen

  • Kva kan Vestland fylkeskommune bidra med?

Representantar frå opplæring- og næringsavdelinga i Vestland fylkeskommune vil delta på møtet.

Kontaktperson for møtet: Åsta Navelsaker Røed, asta.navelsaker.roed@vlfk.no