Måløy vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring
Vaksenopplæring1

Vaksenopplæring

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne.

Måløy vgs har planlagt oppstart av følgjande fireårig utdanningstilbod etter Gloppenmodellen for vaksne innan Restaurant og matfag, hausten 2021, med følgjande sluttkompetanse:

Informasjon om utdanningsløpet finn du her

Vaksne skal søkje elektronisk på https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VoksenFnrLogin 

Det er viktig at ein i søknaden vel sluttkompetanse, og at ein i kommentarfeltet skriv inn at ein søkjer opplæring i Måløy etter Gloppenmodellen.

I Nordfjord vert det praktisert løpande inntak til vaksenopplæringa, slik at ein kan søkje om plass fram til kursstart. Fyrste gjennomgang av søknadane vert 28 april.

Har du spørsmål, anten om hjelp til søknaden eller faglege spørsmål om utdanninga, kan du ta kontakt med rettleiar eller skulen ved hjelp av denne lenkja

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir om dette og andre tilbod innan opplæringstilbod for vaksne

 

Kontakt

Helen Hjertaas

Avdelingsleiar RMA og HO
helen.hjertaas@vlfk.no
415 30 832

Relaterte lenker