Underskriving av avtale

BuildAid og Home Leone underskriver avtale

Utdrag av reisebrev frå Ole Stenbakk i Freetown i Sierra Leone

Ole Stenbakk i BuildAid har siste veka vore i Sierra Leone for å overvære oppstarten av bygginga av den skulen som elevane ved Måløy Vidaregåande Skule er ein stor bidragsytar til gjennom Operasjon Dagsverk ved skulen.

 
 

 

 

Omvisningen med Nigel over alt som er gjort, og alt som er igangsatt ender opp på skoletomta. Der er all vegetasjon ryddet, retninger satt opp.

 

 

 

 

 

Bygget var opprinnelig beregnet til 172 elever, men de har redusert klassestørrelsen til 36 på rom/lærer. Han mener det er nok. Det vil gi plass til 144 elever.

 
 

 

 

Det vi vurderer på sikt er å kjøre to skift, et formiddag, og ett ettermiddag, da blir kapasiteten 288 elever.

Vi får se sier han, drømmen er jo å kunne bygge en skole til …