Teikning på byggavdelinga

Teikning på byggavdelinga

Utdanningsval Måløy vgs 1. og 2. nov.

Måndag 1. og tysdag 2. november er det utdanningsval for 10. klassingane i Nordfjord. Då får de høve til å bli kjent med dei ulike utdanningsprogramma som skulen tilbyr.

Begge dagane startar vi kl. 10.00 og sluttar kl. 14.00.
Måndag er det felles oppmøte i Samfunnshallen. Inngang oppe i Nordfjordhallen.

Tysdag møter de slik det er oppsett på timeplanen for dagen.

Timeplanane for aktuelle utdanningsprogram vert lagt ut på heimesida til Måløy vgs. I timeplanane vil det og stå om eleven må ha med seg noko, avhengig av lineval. Derfor er det viktig at ein les desse planane nøye før ein kjem.

Mat

 • Både elevar og lærarar får servert mat begge dagane.
 • Flott om vi får tilbakemelding i forkant om matallergiar slik at vi er sikre på at alle får noko som dei kan ete.
 • Fint om vi får en oversikt over hvor mange lærer som blir med elevene.
 • Lærene som følger eleven får servert maten på A-fløyen, pauserommet til lærerne.

Overnatting

Tilbud om overnatting på Fjordly, skulane må sjølv stille med ansvarleg vaksen.

Vi må ha oversikt over kven som skal overnatte, dette gjelder både voksne og elever.

Måløy vgs stiller med transport ved behov.

Til dere som reiser langt anbefaler vi dykk å ha med niste.

Elever som har allergi eller matintoleranse er greit å ha en oversikt over, om de reiser uten følge.

Det er mange som reiser med båt, gi beskjed om antall som treng skyss fra kaia i Måløy til Måløy videregående skule.

På måndags kveld blir det bingo kl.19, og Kahoot med premier kl. 20. Gratis.

Leiinga og rådgjevarar ved skulen vil vere tilgjengelege for spørsmål under utdanningsvaldagane. 

 

Her er linene som Måløy vidaregåande skule har, ved å følgje linkane kan ein lese meir om kvar enkelt line:

YSK – yrkes- og studiekompetanse

 • YSK-Helse
 • YSK-Akva
 • YSK-Industriteknologi

Bygg- og anleggsteknikk

 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Vg2 Byggteknikk

Helse- og oppvekstfag

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag

Restaurant- og matfag

 • Vg1 Restaurant- og matfag
 • Vg2 Kokk- og servitørfag

Studiespesialisering

 • Vg1 Studiespesialisering
 • Vg2/Vg3 Realfag
 • Vg2/Vg3 Språk-, samfunns- og økonomifag

TIF – Teknologi og industrifag

 • Vg1 TIP
 • Vg2 Køyretøy
 • Vg2 Maritime fag

Naturbruk (fiske og fangst, akvakultur)

 • Vg1 Naturbruk
 • Vg2 Fiske og fangst
 • Vg2 Akvakultur

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 • Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Vg2 Informasjonsteknologi

Har de spørsmål i forkant, ta kontakt med ein av rådgjevar: 

Anne Grete Gjerde Nygård

Anne.grete.gjerde.nygard@vlfk.no

Mob:96942529

Vi ønskjer dykk velkomne til Måløy vidaregåande skule og håper de får nyttige og hyggelege dagar her.

NB. Måløy Vidaregåande Skule ønskjer å bruke bilete av dei besøkande til oppslag på sine heimesider. Dei besøkande som vil reservere seg mot dette, må informere rådgjevarane ved Måløy Vidaregåande Skule på førehand.

 

Programma for dei forskjellige fagvala:

Bygg og Anlegg

Helse og Oppvekst

Informasjonsteknologi og mediekunnskap

Naturbruk

Restaurant og matfag

Studiespesialisering

Teknologi og industrifag

YSK Helse

YSK Akva

YSK TIF