Måløy vidaregåande skule
Det var godt frammøte

Det var godt frammøte Foto: Bjarne Husevåg

Utdanningsval for 9.klasser i Nordfjord

Måndag 2. og tysdag 3. mars gjennomførde Måløy Vidaregåande Skule utdanningsval for 9. klassingane.

Skulen hadde om lag 130 elevar på besøk, og desse fekk ei innføring i kva skulen har å tilby av utdanningsløp i vidaregåande skule. Dei linene som var mest besøkte var Restaurant og matfag, Naturbruk og det nye tilbodet innan Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Tilbakemeldingane frå elevane har vore at dei set pris på ei slik orientering og å få lov til å gjere seg kjende med utdanningstilbodet ved skulen. Samstundes fekk og ein del elevar møte våre samarbeidspartnarar frå næringslivet og fekk der meir informasjon om det tette samarbeidet skulen og næringslivet har innan utplassering av elevar i faget Yrkesfagleg fordjuping og ikkje minst mogelegheitene for læreplass i lokalt og regionalt næringsliv.

Skulen takkar for besøket og mogelegheita til å informere om våre tilbod, og ønskjer elevane lykke til med framtidig utdanningsval.

Her er nokre bilder frå besøket:

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder bygning, person, utendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder innendørs, tak, bord, person

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder innendørs, tak, vegg, person

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder person, innendørs, bord, sitter

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder innendørs, tak, vegg, person

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder person, bakke, gulv, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder person, bygning, vegg, bakke

Automatisk generert beskrivelse