Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

Foto: Bjarne Husevåg

Utdanningsval 10. klasse

Mandag 30 oktober og tysdag 31. oktober er det klart for Utdanningsval for 10. klassingane.

Skulen har fått melding om at det vil kome omlag 120 elevar som ønskjer ei orientering om kva Måløy Vidaregåande Skule har av utdanningstilbod.

I følgje rådgjevar John Heimvik er dette ny rekord i tal elevar som kjem på besøk. Hovedtyngda av elevar kjem frå Nordfjordkommunane, men vi ser og ei auke i elevar frå kysten ned til Gulen og også elevar frå Indre Sogn som har meldt si interesse for marine utdanningar.

Dei førebelse programma for dagane ser slik ut:

Bygg og anleggsteknikk

Helse og omsorg

Naturbruk

Restaurant og matfag

Studiespesialisering

TIP

YSK Akva

YSK Helse

YSK Tip

Måløy Vidaregåande Skule ønskjer alle 10. klassingane til skulen , og vi vil gjere vårt beste for at de skal få nyttig informasjon om dei tilboda skulen har.