Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Dei som tar fagbrev innan restaurant- og matfag på kjøkkenet saman med lærar

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Ynskjer du å ta vaksenopplæring?

Hausten 2021 ønsker Måløy vgs å starte opp eit fireårig utdanningsløp for vaksne der ein kan ta fagberv som kokk, ernæringskokk, ferskvarehandler eller servitør.

Det vil også vere mogleg for andre løp innan restaurant- og matfag dersom det er bedrifter som tilbyr læreplass. Skulen samarbeidar med bedrifter innan alle fagområda, og gjer avtale om ulike læreplassar til vaksenopplæringa.

 

Mange jobbmoglegheiter

Ved å ta utdanning innan restaurant- og matfag vil du utdanne deg i ein bransje som vil trenge mange hender no og i framtida, og ein har mange jobbmoglegheiter etter fagbrev!

På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsløpet og dei ulike fagbreva som er mogleg å ta. 

Meir informasjon om tilbodet vårt

Gjennomføring

Tilbodet er lagt opp etter Gloppenmodellen som er ein vekslingsmodell mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift. Les meir om Gloppenmodellen her.

Utdanninga er 4-årig, der sluttkompetansen er fagbrev innan restaurant- og matfag. Utdanninga kombinerer teori og praksis frå første skuleår.

Skulen vil i lag med NAV og opplæringskontor skaffe deg praksisplass og læreplass. Det er eit mål at du skal få tilbod om praksisplass så nært som mogeleg der du bur. Du vil også ha praksis i feriar.

 

 

Kven kan søkje ?

Tilbodet er særleg retta mot minoritetsspråklege vaksne, men er ope for alle vaksne som ynskjer denne kompetansen. Dersom du kan vise til realkompetanse vil det kunne føre til at du kan få praksis godkjent som del av opplæringa. Vi som jobbar ved Måløy vgs vil gjere alt vi kan for at du gjennom dette tilbodet skal kunne nå målet ditt om å skaffe deg kompetanse innanfor restaurant- og matfaga.

Søknad og inntak

Vaksne skal søkje elektronisk i Vigo.
Det er viktig at du i søknaden vel sluttkompetanse, og at du i kommentarfeltet skriv inn at du søkjer opplæring på Måløy vgs etter Gloppenmodellen.

Det er løpande inntak til vaksenopplæringa, slik at du kan søkje om plass heilt fram til kursstart måndag 22. august. Fyrste gjennomgang av søknadane er 28. april.

På Vestland fylkeskommune sine heimesider finn du meir informasjon om vidaregåande utdanning for vaksne og korleis du søkjer.