Hopp til hovedinnhold

Restaurant- og matfag

Fire elevar i kokkeklær som held ulike fiskar ute

Har du sans for god mat og god drikke? Er du kreativ og nøyaktig? Har du interesse for kosthald og helse. Er nysgjerrig på smak og nye rettar? Då kan restaurant- og matfag vere noko for deg. Du kan gå 2 år på skule og deretter bli lærling. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje restaurant- og matfag?

Her på skulen har vi eit kjøkken som bokstaveleg talt ligg midt i matfatet. Denne unike tilgangen til råvarer meiner mange er grunnen til at vi har så mange dyktige elevar ved linja vår.

Når du vel utdanningsprogrammet restaurant- og matfag får du ei allsidig utdanning som kan brukast over heile verda. Du utdannar deg til å kunne arbeide i kreative, spanande og internasjonale miljø. Hos oss får du osgå maritime kurs, slik at du er kvalifisert til å jobbe til sjøs både under utplassering og seinare som lærling. 

Du kan få deg jobb som kokk, bakar, ferskvarehandlar, servitør og mykje anna. På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsprogrammet og kva du kan bli.

 

Vi tilbyr

Første året går du vg1 restaurant- og matfag som er felles for alle.
Andre året kan du hos oss gå vidare på vg2 kokk- og servitørfag.

Vg1 restaurant- og matfag

Første året lærer du grunnteknikkar innan matlaging, baking, servering og arbeid med kjøtt og fisk. Opplæringa legg til rette for at du skal få utvikla dine kreative evner og å bli god til å nytte dei fantastiske ressursane vi har rundt oss.

Programfag

Dei yrkesretta programfaga vil gje deg god kompetanse innan grunnleggande teknikkar ved matlaging. Og du vil lære korleis du skal bearbeide mat og drikke på ein berekraftig måte og du lærer om samanhengen mellom kosthald og livsstil. Vi har stort fokus på internasjonal mat og nye mattrendar, og er heldige som har god tilgang til fantastiske råvarer. I løpet av skuleåret vil du også få god kjennskap til dei 12 ulike fagbreva du kan velje mellom.

Ein stor del av undervisinga består av praktisk arbeid. Mykje av arbeidet føregår i vårt nye, velutstyrte og topp moderne kjøkken. I tillegg er vi ute på mange ulike oppdrag, både i inn- og utland. Bedriftsbesøk er ein viktig del av opplæringa på restaurant- og matfag, og vi har jamleg besøk av kokkar i norgeseliten som er tidlegare elevar ved skulen.

Læreplan i vg1 restaurant og matfag.

Fellesfag

I tillegg til programfaga har du fellesfaga engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

 

Praksis

I løpet av skuleåret har vi inntil fire veker praksis i bedrift. Du får vere ut i praksis i det yrket du ynskjer å fordjupe deg i. Vi har nært samarbeid med både lokale bedrifter og bedrifter i utlandet, til dømes i Frankrike. Du kan også vere utplassert på båt eller i offshore-næringa.  

 

Tilbod om kurs

Som elev hos oss får du tilbod om å ta Sikkerhetskurset IMO60 som krevst for å kunne ta arbeid på skip.

Vg2 kokk- og servitørfag 

Andre året held du fram med å utvikle deg som kokk og servitør, og du vil fordjupe deg i grunnleggande teknikkar.

Programfag

Dei yrkesretta programfaga vil gje deg kompetansen du treng for å bli ein dyktig yrkesutøvar. Du lærer meir om kundebehandling, produkter, arbeidsteknikkar og evne til å yte god service. 

Ein stor del av undervisinga består av praktisk arbeid. Mykje av arbeidet føregår i vårt nye, velutstyrte og topp moderne kjøkken. I tillegg er vi ute på mange ulike oppdrag, både i inn- og utland. Bedriftsbesøk er ein viktig del av opplæringa, og vi har jamleg besøk av kokkar i norgeseliten som er tidlegare elevar ved skulen.

Eit stort høgdepunkt i løpet av skuleåret er studieturen vår til Frankrike. Her reise på besøk til mange spennande bedrifter, og du får oppleve fransk mat- og drikkekultur på sitt beste.

Læreplan i vg2 kokk- og servitørfag.

Fellesfag

I tillegg til programfaga har du fellesfaga norsk, samfunnsfag og kroppsøving.

 

Praksis

I løpet av skuleåret har vi inntil åtte veker praksis i bedrift. Du får vere i praksis i det yrket du ynskjer å fordjupe deg i. Vi har nært samarbeid med både lokale bedrifter og bedrifter i utlandet. Som ein del av opplæringa har skulen utplasssert elevar i La Rochelle i Frankrike. Du kan også vere utplassert på båt eller i offshore-næringa.  

 

Vegen vidare som lærling

Etter Vg2 kan du velje å gå ut i lære som ernæringskokk, ferskvarehandlar, kokk eller servitør. Les meir om yrker og kompetanser her.

Vegen vidare

Etter to år på skule kan du søkje læreplass i ei godkjend lærebedrift. Du kan også ta vg3 påbygg til generell studiekompetanse for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.

Etter fullført fagbrev er du kvalifisert til å søke fagskuleutdanning. Du kan dessutan ta mesterbrev i mange av matfaga. Ynskjer du å gå vidare på høgskule/universitet etter du har tatt fagbrev kan du ta vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse.