Bygg- og anleggsteknikk

 Fire elevar på ein byggeplass

Er du praktisk anlagt og har godt handelag kan dette vere faget for deg. Du går 1-2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje bygg- og anleggsteknikk?

Du får arbeide med henda, skape noko og sjå synlege resultat av arbeidet ditt. Arbeidet er variert, du får arbeide sjølvstendig og saman med andre og du vil ha aktive arbeidsdagar både inne og ute.

Du kan ta fagbrev som tømrar, stillasbyggar, røyrleggar, murar og mykje anna. På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsprogrammet og kva du kan bli.

 

Vi tilbyr

Første året går du vg1 bygg- og anleggsteknikk som er felles for alle.
Andre året kan du hos oss gå vidare på vg2 tømrar. Skulen legg også til rette for 1+3-løp, då kan du innanfor enkelte programområder gå ut i lære allereie andre året.

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Første året vil du lære grunnleggande teknikkar og gode arbeidsvaner. Du vil bli kjend med verktøy og få den basiskompetansen du treng for å gjere enkle jobbar. Vi jobbar med fleire ulike kundeoppdrag i løpet av året. Kvalitet og tryggleik står sentralt i undervisinga.

 

 

Vg2 tømrar

I tømrarfaget vil du utvikle kompetanse til å sette opp nybygg og tilbygg, og utføre ombygging, rehabilitering og restaurering. Opplæringa er i stor grad basert på reelle oppdrag som vi gjennomfører ute på arbeidsplass.

 

 

 

Vegen vidare

Etter to å i skule kan du søkje læreplass i ei godkjend lærebedrift. Meir om det å bli lærling.

Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.