Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Trekkfageksamen skriftleg

Her er ei oversikt over kva dato det er trekkfagseksamen, kva fag det er skriftleg eksamen i,  og kva rom eksamen vert halden på.

 Dato

 Fag

 Eksamensrom

 22.5.2018

 Fysikk 2

 N 101 (Galleri Fleirbrukshallen)

 Matematikk R1

 23.5 2018

 Engelsk

 N 101 og A 215

 Økonomistyring

 24.5.2018

 Norsk sidemål, skriftleg

 N 101

 25.5.2018

 Norsk hovudmål, skriftleg

 N 101 og A 215

 28.5.2018

 Matematikk R2

 N 101

 29.5.2018

 Fransk I+II

 N 101 og A 215

 Tysk II

 Kjemi 2

 Markedsføring og ledelse 2

 30.5.2018

 Matematikk 1 P-Y

 N 101

 31.5.2018

 Samfunnsfagleg engelsk, skriftleg

 N 101

Dette vil og medføre at skulen må gjere følgjande endringar på timeplan når det gjeld bruk av klasserom.

 Dato

 Klasse

Time

 Fag

 Nytt klasserom

 29.5.2018

 2MAB, 2BYA

1

 Samfunnsfag

A120

 2MAB

2

 Norsk

A120

 2KTA, 2BUA

6

 Samfunnsfag

A120

 30.5.2018

 2KSA, TOP5

3 og 4

 Samfunnsfag

D110

 2YSK(Hs,Bu,Tip,Akva)

7 og 8

 Kroppsøving

C212

 31.5.2018

 2MAA, 2MAB

1. 2. og 3.

 Dokumentasjon

C107