Måløy vidaregåande skule/Testing - vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen*/Tilrettelegging på eksamen

Tilrettelegging på prøver

Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging i samband med prøver og eksamen, må du søkje skulen om dette.

Slik spesiell tilrettelegging kan vere:

  • Forlengd tid
  • Kombinasjon skriftleg/munnleg prøve
  • Opplesing av oppgåva og forklaring av vanskelege ord og uttrykk
  • Munnleg høyring
  • Eige rom/mindre gruppe

Søknad

Søknaden må vedleggast dokumentasjon, og leverast spes.ped.koordinator.

Søknadsfrist

Så tidleg som mogeleg i skuleåret.

Kontakt

Spes.ped.koordinator

Relaterte lenker

Søknadskjema