Konferansier Per-Øyvind Helle

Konferansier Per-Øyvind Helle Foto: Andrea Lyng

Temposeminaret i Florø 2017.

3 STA deltok på Temposeminaret i Florø den 3.november.

Elevane tok båten frå Måløy og møtte i Florø 08.30. Der fekk elevane høyre fleire føredragshaldarar fortelje inspirerande og interessante historier.

 

Dei fekk høyre Gro Hammerseng-Edin fortelje om si handballkarriere og der ho oppmoda andre til og å gå utanfor komfortsona si.

 

 

 

 

 

Adrian Lund fortalde si historie om korleis det er å leve med  Tourettes syndrom, og han har vist at det er fullt mogeleg å lykkast og leve eit normalt liv med sjukdomen. Han heldt eit inspirerande og humoristisk føredrag i følgje elevane.

 

 

Ole Petter Nyhaug, Kjell Nordstrøm og Per Sævik haldt også interessante føredrag om deira karriere.

 

 

 

 

Klassa beskriv Temposeminaret som vellykka, og oppfordrar andre å reise på seminaret i 2018. 

 

 

Fra venstre Rikke Runderheim, Andrea Lyng, Sondre Silden og Markus Nordbø

 

 

 

Bileta er tekne av Andrea Lyng, Sondre Silden og Rikke Runderheim