Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde ny skulebåt

Illustrasjonsbilde ny skulebåt

Spennande prosjektstilling – Marine utdanningar.

Måløy Vidaregåande Skule har ledig ei 3-årig engasjementstilling for vidareutvikling av opplæringstilbodet innan marin sektor, med hovudvekt på akvakulturutdanninga. Søknadsfrist 1. oktober 2018.

Full utlysingstekst finn du her:

https://www.frantz.no/utdanning/415136.html?