Måløy vidaregåande skule
Foto: Ida Gangeskar

Foto: Ida Gangeskar

Sokkedukketeater prosjekt på helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekst Vg1 har laget og holdt sokkedukketeater for hverandre. Oppgaven til elevene var å lage et eventyr som skulle lære barn i barnehage om sosial kompetanse. 

Elevene skulle lære viktigheten av å vise empati, å kunne å samarbeide, å hjelpe hverandre, å dele med hverandre, å vise selvhevdelse og selvkontroll og å lære av å ta ansvar.

Elevene gjorde en flott innsats og prosjektet var både sosialt, moro, nyttig og lærerikt.