Måløy vidaregåande skule
Skuleanlegget sett frå aust

Skuleanlegget sett frå aust

Skulestart hausten 21

Fyrste skuledag til hausten for elevane er måndag 16. august. Tilsette møter den 10. august.

Skulen startar kl 08.30 med frammøte på skulen. Nye og gamle elevar vert møtt av elevmentorar ved busshaldeplassen, og smittevernsituasjonen i august vil bestemme om elevane skal møte i Samfunnshallen eller direkte i klasseromma. Elevmentorane vil kunne svare på spørsmål og vise elevane kor dei skal møte.

For dei som vil legge langsiktige planer, ser skuleruta slik ut:

weK 2wrPEu 1UgAAAAABJRU 5ErkJggg==

Skulen har ikkje organisert hybelformidling, men om ein kontaktar skulen vil ein kunne få opplyst om skulen har fått melding om ledige hyblar i nærområdet. Elles vil ein kunne nytte desse nettsidene  

Vågsøy og omegn: Kjøpe - Selge - Leie - Bytte - Låne - Gi bort. 

Kjøp og salg Vågsøy. Måløy. Omegn 

Fjordenes Tidende Torg.