Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Skuleskyss

Skuleskyss

Bur du meir enn 6 km frå skulen kan du søkje om skuleskyss

Samferdselsavdelinga i fylket lagar busskort til dei som har rett til fri skuleskyss. Korta vert sendt til skulane. Dei som får busskort skal bruke det så lenge dei går i vidaregåande skule. Dei som misser skysskortet, må sjølv koste nytt kort. Dersom det skjer endringar i bustadsadresse slik at ein fyller krava for fri skuleskyss i løpet av skuleåret, vil ein kunne få søknadsskjema hos kontaktlærar.

Skuleskyssreglementet finn du her.

Her finn du informasjon om elektronisk skuleskyss

Oppdaterte retningslinjer for skuleskyss under Koronapandemien finn du her