Måløy vidaregåande skule
MVS front 1

Skuleavslutning

Tysdag og onsdag tok elevane sommarferie, nokon ser vi att neste år, andre fortset vidare til lærekontrakter eller vidare utdanning.

Vi ønskjer alle lykke til vidare uansett kor dei hamnar, og håper at de vil sjå tilbake på elevtida ved Måløy Vidaregåande Skule med glede og stoltheit. Vi takkar dokke for at dokke kom til oss og tilførte skulen og dei andre elevane vissheita om at det er mogeleg å få til det ein set seg som mål.

Her er ei samling bilete frå avslutningane.

 

4 året Yrkes- og studiekompetanse

YSK Akva

YSK Helse

YSK Tip

 

 

Barne og Ungdomsarbeidarklassa

 

 

 

 

 

Bygg og Anleggsklassa

 

 

 

 

 

 

Fiske og fangst og Akvakulturklassa

 

 

 

 

 

Kokk og servitørklassa

 

 

 

 

 

 

Køyretøyklassa

 

 

 

 

 

 

 

Matrosklassa

 

 

 

 

 

Motormannsklassa

 

 

 

 

 

 

 

Elevane med særskild timeplan