Måløy vidaregåande skule
Klar for avgang

Klar for avgang

Russetoget 2021

Fredag 7. mai gjekk russetoget frå Måløy vidaregåande skule til Måløy Sentrum

Galleri

Naudetatane var møtt fram
Naudetatane
Rosarussen var tilstades og
Rosarussen
Undervegs
Undervegs
Dei makelege
Dei makelege
Det var ingen ting å sei på stemninga
God stemning
På tur over brua
Brua neste

Som vanleg stilte naudetatane opp som eskorte, og den kommande rosarussen hadde møtt fram for å heie på russen.

Russen såg ut for å glede seg over mogelegheita til å bruke fineveiret til å vise seg fram, men ein hadde vel gjerne sett at fleire hadde møtt fram langs ruta. Etter ein velovervegd unnamanøver ved KIWI/YX for å sleppe forbi trafikken, fortsette toget over brua til Måløy. Undervegs slutta dei makelege seg og til toget før dei tok til på Måløybrua.