Sitjande frå venstre: Markus Nordbø, Ronja Kvamme, Per Haus Nore og Simon Skivenesvåg. Emma Haugland står bak.

Sitjande frå venstre: Markus Nordbø, Ronja Kvamme, Per Haus Nore og Simon Skivenesvåg. Emma Haugland står bak. Foto: John Heimvik

Ringer av vann

Elevane våre kom til semifinalen.

Følgjande melding kom frå gruppa onsdag kveld.

Er på veg heim att. Tema for konkurransen var Omdømmebygging av sjømatbransjen. Vinnar av konkurransen vart Troms Fylke med konseptet Artic White Fish. Våre elevar var flinke, og kom til semifinalen. Elevane og lærarane er særs godt nøgde med konferansen og deltakinga i konkurransen. Det var svært lærerikt og utfordrande.

Elevane representerte Sogn og Fjordane Fylke på ein flott måte.

Vi kjem attende med meir stoff om saka seinare.