Måløy vidaregåande skule
Valurne

Valurne Foto: Trøndelag Museum

Resultat av skulevalet ved Måløy Vidaregåande Skule 2017

Skulevalet vart gjennomførd den 30.august.

Totalt godkjente stemmer var 250, forkasta stemmer eller blanke var 28, noko som gir ein deltakarprosent på 83,7.

Stemmefordelinga vart slik: