Måløy vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Rektor og leiing

Rektor og leiing i Måløy

Rektor

Alf Reidar 100_150.JPGAlf Reidar Myrstad  er fungerande rektor for Måløy vidaregåande skule og har eit overordna ansvar for drifta av skulen. Han er og rektor ved Eid vgs.

 

 

 

 

Avdelingsleiar RMA, HO, 1 og 2 YSK Helse og 3 og 4 YSK

Helen.jpgHelen Hjertaas er avdelingsleiar med særskild ansvar for dei administrative oppgåvene. Ho har ansvar for dei administrative og pedagogiske IKT-systema, kontor- og sørvisfunksjonar, dokumentasjon og all gjennomføring av eksamen. Ho har og ansvar for bygningar, uteområde, utstyr/inventar og personalansvar Restaurant og Matfag, Helse og oppvekst, 1 og 2 YSK Helse, 3 og 4 YSK samt alle ikkje-pedagogisk tilsette.

 

 

 

Avdelingsleiar TIF, Bygg, STA og 1. og 2. YSK

Anita Otnheim Hoddevik er avdelingsleiar for TIF, Bygg, STA, 1 og 2 YSK TIF. Hon har drift- og personalansvar for teama innan TIF (Teknologi og industrifag) samt TIF-delen av YSK   Bygg og Anleggsfag og Studiespesialisering  

 

Avdelingsleiar Naturbruk, Maritime fag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IMA) samt 1 og 2 YSK Akva 

Knut Olav Bjørnholm er avdelingsleiar for Naturbruk ,Maritime fag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon og 1 og 2 YSK Akva. Han har drifts- og personalansvar for teama på Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk, Fiske og fangst, Akvakultur, Maritime fag og 1 og 2 YSK Akva.
Knut Olav er og dagleg leiar for Opplæringsfatrtøyet Skulebas og sit i prosjektgruppa for ny båt.
 

Avdelingsleiar SIM 

Mona 150_100.jpgMona Bakke Svarstad er avdelingsleiar for Sikkerheitssenteret i Måløy (SIM)  Ho har drifts- og personalansvar for dei tilsette på Sikkerheitssenteret,