Måløy vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Rektor og leiing

Rektor og leiing i Måløy

Rektor

Aasta_100.jpgÅsta Navelsaker Røed er den øvste leiaren for Måløy vidaregåande skule og har eit overordna ansvar for drifta av skulen. Rektor har personalansvar for dei andre i leiargruppa, dei kontortilsette og ein del lærarar, og har ansvar for enkeltvedtak og tilrettelagt opplæring

 

 

Avdelingsleiar RMA og HO

Helen.jpgHelen Hjertaas er avdelingsleiar med særskild ansvar for dei administrative oppgåvene. Ho har ansvar for dei administrative og pedagogiske IKT-systema, kontor- og sørvisfunksjonar, dokumentasjon og all gjennomføring av eksamen. Ho har og ansvar for bygningar, uteområde, utstyr/inventar og personalansvar Restaurant og Matfag og Helse og oppvekst samt alle ikkje-pedagogisk tilsette.

 

 

Avdelingsleiar STA og ITM

Håvard Fagerlid er avdelingsleiar med særskild anvar for utarbeiding og oppfølging av skulen sin utviklingsplan med alle elev- og personalretta strategiar. Han er og leiinga sin kontaktperson til elevrådet, miljøarbeid, kantinedrift og arbeidslivskontakt. Avdelingsleiaren har og drift- og personalansvar for teama innan Studiespesialisering, 3 og 4 YSK og Informasjonsteknologi og medieproduksjon. 

Avdelingsleiar TIF og Bygg

Anita Otnheim Hoddevik er avdelingsleiar for TIF og Byggavdelingane. Hon har drift- og personalansvar for teama innan TIF (Teknologi og industrifag) samt TIF-delen av YSK  samt Bygg og Anleggsfag. 

Avdelingsleiar SIM 

Eivind Kåre Birknes er avdelingsleiar for Sikkerheitssenteret i Måløy (SIM)  Han har drifts- og personalansvar for dei tilsette på Sikkerheitssenteret, 

Avdelingsleiar Naturbruk og Maritime fag

Knut Olav Bjørnholm er avdelingsleiar for Naturbruk og Maritime fag. Han har drifts- og personalansvar for programfaglærarane på Naturbruk, Fiske og fangst, Akvakultur og dei Maritime faga.