Få venstre Simon Skivenesvåg, Per Haus Nore, Emma Haugland, Markus Nordbø og Ronja Kvamme.

Få venstre Simon Skivenesvåg, Per Haus Nore, Emma Haugland, Markus Nordbø og Ronja Kvamme. Foto: John Heimvik

Rapport frå Ringer av vann

Elevane er framme og i god behold

Det vert rapportert at elevane frå skulen har kome vel fram og er godt i gang med første del av konkuransen. Måndag var dei på besøk hos NTNU og SINTEF i Trondheim. Seinare vart det bli kjent opplegg og felles middag på Hell hotell i Stjørdal.

 

Sett sjøbein 2.jpgTurfølgjet rapporterer at gjengen er klar for møte med Fiskeriministeren og utlevering av konkuranseoppgåva på tysdag.