Måløy vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Råd og utval

Råd og Utval ved Måløy Vidaregåande Skule

Ved skulen er følgjande råd og utval oppretta, og elevane er representerte i disse

  • Lokalt Arbeidsmiljøutval LAMU
  • Skuleutval
  • Skulemiljøutval
  • Folkehelsegruppe