Illustrasjonsbilde ny skulebåt

Illustrasjonsbilde ny skulebåt

Prosjektleiarstilling ved Måløy Vidaregåande Skule.

Måløy vidaregåande skule har ledig ei utfordrande og spennande toårig mellombels stilling som prosjektleiar for bygging av nytt opplæringsfartøy. Om du har kvalifikasjonar som maskinsjef eller skipper kan det vere aktuelt med fast tilsetting, der du får ansvar for drift og vedlikehald av fartøyet når dette er på plass.

Søknadsfrista for stillinga er 24. april 2019. Utlysingsteksten finn du her.