Stoldesign

Stoldesign Foto: Rune Weltzien

Prosjekt til fordjuping i TIP klassane

I faget Prosjekt til fordjuping har TIP elevane jobba med komposittmaterialer den seinaste tida. 

Elevane har gjennom teori og praktisk øving fått ei innføring i kompositt. Elevøvinga knytt til dette, har vore å designe og bygge ein Logostol i kompositt der ein har måtta nytte relevante arbeidmetodar for å ferdigstille arbeidet. Logoenstolen skulle innehalde initialane til Måløy Vidaregåande Skule (MVS). Resultatet vart godt brukande i følgje testpersonane.

Etter at dette var gjennomførd, så har og nokre av elevar hatt arbeid med å reparere ein Optimistjolle for Klovningen Seilforening. Optimistjolla er no klar til å gå inn i flåten av jollar igjen som trufast har gitt barn og unge opplæring i seilinga sine mysterier.

 

 

 

 

 

 

Tilpassing og forsterking av forma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finpussing av forma før det skal plastast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilt klart tommelen opp for sittekomforten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vart litt fundering og diskusjon kring reperasjonen av Optimistjolla. Det var mange ting som skulle takast omsyn til, ikkje minst tryggleiken for brukarane.

 

 

Alle foto: Rune Weltzien