Måløy vidaregåande skule

Måløy vidaregåande skule Picasa

Oversikt over eksamensrom og rombytte under eksamen våren 2017

I samband med eksamensavviklinga vert det naudsynt å gjere nokre endringar bruk av klasseromma. Under vil du finne ut kva klasserom som skal brukast til eksamen, og kor dei klassene som vanlegvis er på desse klasseromma skal være.