Måløy vidaregåande skule

Måløy vidaregåande skule Picasa

Oversikt over eksamensrom og rombytte under eksamen våren 2017

I samband med eksamensavviklinga vert det naudsynt å gjere nokre endringar bruk av klasseromma. Under vil du finne ut kva klasserom som skal brukast til eksamen, og kor dei klassene som vanlegvis er på desse klasseromma skal være.

Tips ein ven Skriv ut