Illustrasjon frå brosjyre

Illustrasjon frå brosjyre

Opplæringstilbodet for vaksne i Nordfjord frå hausten 2021

Dei vidaregåande skulane i Nordfjord har gått saman om eit variert tilbod om fagopplæring for vaksne med start hausten 2021.

Nordfjord opplæringstilbod vaksne_2021.png