Måløy vidaregåande skule
Nirmia Nixon og Gabriela Biserova

Nirmia Nixon og Gabriela Biserova Foto: Cecilie Bredesen Hamre

Opplæring i bruk av hjartestartar

Som ei lekk i utdanninga av helsefagarbeidarar, gjennomførde instruktør Elvida Grabus opplæring av elevane i 2 YSH Helse i bruk av hjartestartar

Elevane måtte fyrst gjennomføre eit teorikurs, før dei måtte trene på ulike praktiske situasjonar. Elevane er no godt rusta til å bruke hjartestartar om det blir nødvendig. Kurshaldar Elvida er godt nøgd med elevane sitt seriøse engasjement, fokus og innsats.