Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta

OT-tenesta har tilbod til deg som:

  • Ikkje har søkt skule- eller læreplass i vidaregåande opplæring
  • Ikkje tek imot skule- eller læreplass
  • Ikkje er i varig arbeid
  • Sluttar på skulen i løpet av skuleåret, eller avbryt lærekontrakt

Kva kan Oppfølgingstenesta gjera for DEG?
I samarbeid med vidaregåande skular og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) kan OT gi råd om opplæring/arbeid.
OT har kontorplass i 2. etasje på hovedbyget, også kalla A-fløyen.

OT kan mellom anna hjelpa deg med:

  • Praksisplass
  • Ordinær skuleplass
  • Deltidsplass
  • Plass på ulike kurs
  • Kombinasjon skule/arbeid

HUGS at du må, til vanleg, ta ut retten din til vidaregåande opplæring i løpet av 5 år etter grunnskulen. I visse høve kan ein søkje om unntak frå denne regelen.