Skulen i Freetown, Sierra Leone

Skulen i Freetown, Sierra Leone Foto: BuildAid

Oppdatering BuildAid prosjektet Freetown februar 2018

I Freetown er vi i godt gjenge med bygging av barneskolen, Den Norske Skolen i utkanten av slummen. Samarbeidspartner er den Engelske organisasjonen Home Leone. Første bygge steg er vi allerede i godt i gang med. Det er fløyen i midten og den til høyre der skiltet står. Hovedsponsor for byggesteg en er Måløy Videregående Skole. Andre byggesteg er fløyen til venstre, + et administrasjons bygg som er vist på bildet under.

 

 

 

 

 

Bortsett fra de ti skolene i Haiti, og barnehjem med skole i Vietnam er dette et av de største prosjektene BuildAid har startet på. Her mangler vi enda mye på det finansielle, derfor må vi ta det steg for steg.