Ole Stenbakk på Haiti

Ole Stenbakk på Haiti Foto: Firdaposten

Operasjon Dagsverk hausten 2017

Når ein no har fått oversikta over innsamla pengar frå Operasjon Dagsverk, er summen førebels komen opp i kr 70272.- opplyser elevrådsleiar Petter Stavenæs Refvik.

Pengane som er innsamla vil i si heilheit gå til BuildAid v/ Ole Stenbakk og skal brukast til oppføring av ein skule i Freetown i Sierra Leone. Operasjon Dagsverk ved Måløy Vidaregåande Skule er hovudsponsor for denne skulen.

Ole Stenbakk i BuildAid opplyser at budsjettet for skulen ligg på om lag 370.000 kroner ferdig innreia, og vil ha plass til 144 elevar. Men i og med at det vert undervising både på føremiddag og på ettermiddagen, er den reelle kapasiteten på 288 elevar. Grunnsteinen til bygget vart lagt ned den 27.10 2017, og skulen skal være klar til bruk den 1.juni 2018.

Om enkeltpersonar eller bedrifter skulle ønskje å bidra til dette prosjektet saman med elevane på Måløy Vidaregåande Skule, kan ein nytte bankkonto 3790.16.71258. Merk betalinga "Skule Freetown."

Dei tilsette og elevane ved Måløy Vidaregåande Skule ønskjer BuildAid Norge og Ole Stenbakk alt godt i gjennomføringa av prosjektet.

 

Utdrag av reisebrev frå Ole Stenbakk i Build Aid.

 

 

I går la jeg ned grunnsteinen til den første av de seks skolene på Home Leone prosjektet.

 

Før jeg la ned grunnsteinen nyttet jeg anledningen å si noen ord til de ca. 40 arbeiderne som har gravd grøfter og støpt første laget med

betong i alle grøftene. Jeg takket dem for godt arbeid så langt, fortalte at jeg kom hit for første gang for 16 år siden. Etter det sterke møte med Sierra Leone har jeg arbeidet i seks andre u-land. Det er en stor glede for meg å vende tilbake til dere, og jeg håper dette bare er begynnelsen på et langvarig samarbeid med dere alle og Home Leone!