Det jobbes med fransk

Det jobbes med fransk FRoto: Kjellrun Breidalen

Open skule

God start på Open Skule kveldane.

Veldig kjekt at både elevar frå vg1, vg2 og vg3 ville jobbe med fransk etter skuletid! Nokre for å ta igjen eit emne dei hadde gått glipp av på skulen, nokre for å repetere og andre for «å bli skikkeleg gode i fransk». Neste repetisjonskurs blir måndag 2. oktober og tema då blir regelrette er-verb, faire/faire de og å skrive endå meir proffe setningar på fransk.