Middag på Open skule

Middag på Open skule Foto: Alf Reidar Myrstad

Open skule og middag til elevane

Kvar tysdag og torsdag er det open skulen frå kl 16 til 20.

Måløy vidaregåande har skuleåret 2016 - 2017 tilbydd varmt måltid tysdag og torsdag kvar veke med eit og anna unntak. Målet er å auke trivselen for elevar som bur på hybel og dei som deltar på open skule.

Dette er eit tilbod som elevrådet set veldig stor pris på. Tilsette i kantina, miljøkoordinator og lærarar strekkjer seg langt for å kunne tilby dette til ungdomane.

Denne torsdagen var det open skule der ein tradisjonen tru starta med middag kl.16 i kantina. 35 ungdomar fekk seg eit varmt måltid som var tillaga av personalet ved kantina. På menyen stod det Lasagne med salat og brød, noko som vart teke godt imot av ungdomane.