Hopp til hovedinnhold

Utviklingsplan 2022-2025

Maloyvgs.jpg

Skulen har ein utviklingsplan som gjeld for åra 2022 - 2025, med ulike tiltak gjennom perioden. Tittel på utviklingsplanen er: Trivsel og meistring i eit inkluderande skulemiljø/ læringsmiljø

Skulen sin utviklingsplan gjeld for skuleåra 22/23 til og med 24/25. Det overordna målet i utviklingsplanen er:   

Måløy vidaregåande skule er ein god plass å vere for elevar og tilsette. Vi har fokus på gode klassemiljø og sosiale og faglege meistringsopplevingar for alle elevar. Alle tilsette har eit godt arbeidsmiljø med fokus på trivsel og utvikling gjennom eit profesjonsfagleg fellesskap.

Her kan du sjå skulen sin utviklingsplan: