Det du treng å vite...

Måløy vidaregåande skule har ca. 350 elevar og 85 tilsette, og ligg på Tennebø i Kinn kommune.

Kvar finn du oss?

Skulen vår er plassert i naturskjønne omgjevnader. 

Måløy vidaregåande på kartet

Kartet kopi.jpg

Kontakt oss

Måløy vidaregåande skule

Nordfjordvegen 9109

6718 Deknepollen

 

Tlf: 57 63 79 00

E-post: postmottak.maloyvgs@vlfk.no

 

Resepsjonen på skulen er open kvar dag frå kl. 08:30-16:00.

 

Lokala våre

Skulen vår har fleire bygg:

  • A-fløyen inneheld administrasjon, lærarrom, klasserom og lab for helse- og oppvekst, YSK helse og vg2 barne- og ungdom og klasserom for vg2 informasjonsteknologi
  • B-fløyen inneheld verkstader og klasserom for byggfag og vg2 køyretøy
  • C-fløyen innehelde verkstader og klasserom for teknologi- og industrifag, bibliotek og klasserom for studiespesialisering
Bygg kopi.jpg
  • D-fløyen ligg nede ved sjøen, nokre minutt å gå frå hovudområdet. Her finn du klasserom og kjøkken for restaurant- og matfag, klasserom og verkstad for naturbruk, Sikkerhetssenteret i Måløy og Fagskulen Vestland

I tillegg leiger skulen eit arbeidsrom og eit klasserom i Nordfjordhallen.

Utleige av lokaler

Måløy vidaregåande skule leiger ut lokaler til frivillige lag og organisasjonar.

Skulen sin historie

Skulen vår har vore i drift sidan 1953. Sidan den gong er den bygd på og modernisert fleire gonger. Meir om skulen sin historie