Måløy vidaregåande skule
Opplæringsfartøyet M/S Skulebas

Må nytt opplæringsfartøy segle sin eigen sjø?

11. mai 2020

Hovudutvalet for opplæring og kompetanse skal handsame økonomiplana for 2021 – 2024 i møtet den 13.mai.

Det jobbes med fransk

Informasjon om nettundervisning for elevar på studiespesialiserande utdanningsprogram

26. mai 2020

Frå hausten 2020 vil det være høve til å melde seg på nettbaserte språkkurs for elevar som ikkje får desse tilboda ved eigen skule.

Drømmeskolen 1

Måløy Vidaregåande Skule søkjer nye elevmentorar for neste skuleår.

15. mai 2020

Resursgruppa for elevmentorane har denne veka starta jakta på nye elevmentorar.

Bilen framfor Frydenbø Bilsenter på Sandane

Skulen har fått ny bil

13. mai 2020

Vg2 Køyretøy har fått overteke ein brukt bil frå Volvo Car Norge. Dette er det forhandlaren Frydenbø Bilsenter på Sandane som har ordna.

Illustrasjonsbilde

Informasjonsside om koronaviruset i Vestland fylke

14. mars 2020

Siste nytt, råd og informasjon om koronaviruset, som er relevant for innbyggarar, elevar og tilsette i Vestland.

Illustrasjonsfoto www.pixabay.com

Informasjon til elevar og føresette om fråværsføringa ved heimeskule

23. mars 2020

Det har vorte stilt spørsmål om korleis fråværsføringa skal gjennomførast i den tida det er heimeskule, og opplæringsavdelinga i Vestland fylke har sendt ut denne informasjonen.

Skuleanlegget sett frå aust

Endeleg får Måløy vidaregåande skule opne opp for undervising for alle klassetrinn.

08. mai 2020

Gjennom regjeringa si plan for tilbakevending til normalen, vil dei vidaregåande skulane opne for undervising att etter lokale planer i veke 20 (frå 11. – 15. mai)

Slik har parkeringsplassen vore i fleire veker no.

Måndag startar 1. pulje praksisundervisinga.

24. april 2020

Etter fleire veker med nettundervising, startar no dei vidaregåande skulane med ei gradvis opning av skulen igjen. Fyrst ute er dei praktiske faga på VG2 yrkesfag. Går alt vel m.o.t. vidare lav smittespreiing, vil neste gruppe kunne forvente at dei vil få komme inn på skulen att rundt 11.mai, og siste pulje rundt 25.mai.

Arbeidet gjekk med liv og lyst.

Dei fyrste elevane møtte i dag på skulen etter at skulen har vore stengd sidan 13.mars

28. april 2020

Totalt var det om lag 45 elevar som møtte i klasser, samt grupper der ein har måtte dele opp dagane med undervising på skulen.  

087

Gradvis nedtrapping av smitteverntiltaka ved Måløy vidaregåande skule.

08. april 2020

Deler av elevmassa får delvis tilgang til skulen frå den 27. april. Dette gjeld dei yrkesfaglege klassene på Vg 2 og Vg 3.