Måløy vidaregåande skule
Skuleanlegget

Velkommen til Open kveld ved Måløy vgs.

25. januar 2022

Torsdag 27. januar arrangerer Måløy vgs Open kveld der 10. klassingane og føresette kan få informasjon om utdanningstilboda ved skulen, samt omvising ved dei forskjellige avdelingane.

Framflyt 1024

Framflytkonferansen 2022

21. desember 2021

Etter avtale med kommunelegen i Kinn, har ein no fått på plass rammene rundt arrangementet. Det vert både fysisk frammøte for dei inviterte gjestane, og streaming via Fjordenes Tidende for alle andre.

44nqzfu4s3

Informasjon til føresette til elevar på Vg1studieførebuande om fagval

24. januar 2022

Det er no tid for å velje fag for elevar på Vg 1 og Vg 2 Studieførebuande. Det kan vere vanskeleg å orientere seg om reglane for val av fag, så her er ei lita oppsummering.  Frist for val av fag er 31. januar 2022.

Illustrasjonsbilde

Informasjon om Koronakarantene og smittevern i Kinn kommune

20. januar 2022

Kinn kommune har publisert denne artikkelen med ei punkt for punkt liste om korleis ein skal forhalda seg til spørsmål om karantene dersom du eller ei nærkontakt har testa positivt for Korona

Sideriss Nye Skulebas

Då er bygginga av nye Skulebas i gong.

10. januar 2022

Plana er at skroget vert levert frå skrogverftet i Polen til utrustingsverftet Hvide Sande i Danmark i veke 42 i 2022.

FÅR SVAR OM SKULEPLASS: I dag får 22 273 elevar i fylket svar på søknaden sin om plass på vidaregåande skule til hausten. Illustrasjonsfoto: Morten Wanvik, Vestland fylkeskommune.

Søknad nytt skuleår

26. januar 2022

123

Illustrasjonsbilde

Informasjonsside om koronaviruset i Vestland fylke

Siste nytt, råd og informasjon om koronaviruset, som er relevant for innbyggarar, elevar og tilsette i Vestland.

Illustrasjonsbilde

Rådgjevarar på plass ved Måløy vgs.

04. januar 2022

For å tilby ei god rådgjevarteneste for elevane framover våren, vil Cecilie Bredesen Hamre og Ragnhild Elin Fimreite fungere som rådgjevarar.

Illustrasjonsbilde

Raudt nivå på vidaregåande skular i Vestland frå torsdag 16. desember

15. desember 2021

Frå torsdag 16 desember er det innført raudt nivå innan smittevernberedskapen i vidaregåande skular.

Skuleanlegget

Ny utlysing av rektorstillinga ved Måløy vgs

21. desember 2021

Trivst du i ei leiarrolle der du skapar samhald og retning for elevar og lærarar - då er dette ein spennande leiarjobb for deg!