Måløy vidaregåande skule
Illustrasjonsbilde

God Påske

26. mars 2021

Måløy Vidaregåande skule ønskjer alle elevar, føresette, tilsette, vikarar, pensjonistar og samarbeidspartnarar ei God og smittefri Påske.

Illustrasjonsbilde

Måløy Vidaregåande Skule planlegg oppstart av utdanning for vaksne

22. mars 2021

Hausten 2021 ønsker Måløy vidaregåande skule å starte opp eit fireårig utdanningsløp innan Restaurant og matfag for vaksne, der sluttkompetansen er kokk, ernæringskokk, ferskvarehandler eller servitør.

Illustrasjon: Frequency AS

Bli kva du vil på Måløy vgs

10. februar 2021

Den nye skulebrosjyra til Måløy vgs er ferdig. Ta ein kik då vel.

Heimeskule 1024

Skriftlig eksamen for elever er avlyst

09. februar 2021

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. Eksamen for privatister og muntlig eksamen for 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres.  

Illustrasjonsbilde

Korona-informasjon - Vestland fylkeskommune

Oppdatert info om korona-pandemien, som er relevant for innbyggarar og tilsette i Vestland. Siste: smittestatus ved dei vidaregåande skulane våre.

Framflyt 1024

Framflyt 2021

16. februar 2021

I disse Koronatider vert og Framflytkonferansen ramma av smittevernreglane, men elevane har funne ei løysing

Illustrasjonsbilde

Er du lærer i akvakultur og ønsker å utvide din kompetanse i RAS?

27. januar 2021

Et helt nytt etter- og videreutdanningskurs i resirkulerende akvakultursystemer (RAS) for lærere starter opp 17. mars. Kurset er organisert med egenstudium, digitale samlinger og fysisk samling i Måløy.

Vaksenopplæring1024

Informasjon til føresette og ungdommar om Ungdata undersøkinga i Kinn kommune 2021

27. januar 2021

2021 blir Ungdata undersøkinga gjennomført i Kinn kommune blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Kinn kommune, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 5 til 7.

Illustrasjonsbilde

Forlenger mellombelse unntak frå fråværsreglane ut skuleåret

Kunnskapsdepartementet forlenger dei mellombelse unntaka frå fråværsreglane til å gjelde ut heile skuleåret. Det betyr mellom anna at dei vanlege dokumentasjonskrava ved fråvær av helsegrunner ikkje gjeld.

Illustrasjonsbilde

Skyss (tidlegare Kringom) har oppdatert retningslinjene for skuleskyss under Coronapandemien i Vestland fylke.

04. januar 2021

Retningslinjene for skoleskyss i smittevernrettleiarane for skolar (UDIR) er, gjennom den siste oppdateringa, samordna med nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport. Dette inneber at det er nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport som er gjeldande for skoleskyssen, både på gult og på raudt nivå for alle trinn i skolen.