Måløy vidaregåande skule
Skuleanlegget sett frå aust

Skulestart hausten 21

Fyrste skuledag til hausten for elevane er måndag 16. august. Tilsette møter den 10. august.

Illustrasjonsbilde

Endring i skulebussrutene frå skulestart 16.aug.

03. august 2021

På grunn av at Skram Skule skal ta i bruk Modulskulen på Tennebø frå skulestart, er rutetidene og køyreruta for skulebussane om morgonen endra.

STUDIESPESIALISERANDE: Sogndal vgs får ein ekstra klasse for studiespesialisering med dei endringane som no vert gjort. (Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune)

Opprettar fem nye klassar før 3. inntaket og skulestart

05. august 2021

Vestland fylkeskommune opprettar no fleire tilbod som søkjarane ynsker seg.

FÅR SVAR OM SKULEPLASS: I dag får 22 273 elevar i fylket svar på søknaden sin om plass på vidaregåande skule til hausten. Illustrasjonsfoto: Morten Wanvik, Vestland fylkeskommune.

Skuleinntaket 2021: Dei fleste får førstevalet sitt

08. juli 2021

Førsteinntaket til vidaregåande skule 2021/2022 i Vestland er klart. Tal frå fylkeskommunen viser at dei fleste elevane får førstevalet sitt. I dag får 22 273 skuleelevar i fylket svar på søknaden sin om skuleplass til hausten.

Illustrasjonsbilde

Då er det endeleg klart for ny båt til skulen etter at fylket har tildelt kontrakt for bygging av ny Skulebas.

09. juli 2021

Ein gledas dag for tilsette og elevar innan dei maritime og marine linene ved skulen.

Illustrasjonsbilde

Inntaket til skuleåret 2021/2022.

1. inntaket er no gjennomførd og meldingar er sendt ut frå fylkesadministrasjonen i Vestland Fylke.

bua 1024

Går du rundt og ikkje veit kva du skal ta deg til i sommar?

Kinn kommune i samarbeid med Frivilligsentralen i Vågsøy har diverse gratis aktivitetar for ungdom 13+ på tysdagane frå veke 25 – veke 32.

IMG_6632 1024

Vellykka sosialdag gjennomført trass regn og dårleg badetemperatur

Elevrådet saman med rådgjevarane Cecilie og Anne Grete, og med god hjelp av Erik og andre lærarar, flytta arrangementet frå Refvikssanden til Nordfjordhallen.

Spennende planer for utdanning: Mona Bakke Svarstad (t.v.), prosjektleder for akvakulturutdanningen ved Måløy vgs, og Inger Vedvik Nygård, avdelingsleder ved Fagskulen i Sogn og Fjordane avdeling Måløy, har spennende ting på gang. Blant annet skal en opplæringshall for landbasert oppdrett til 20 millioner kroner snart stå klar. FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD

Videregående skole bygger landbasert oppdrettsanlegg

20. mai 2021

Til høstsemesteret 2023 skal Måløy vidaregåande skule ha klar en akvahall til 20 millioner kroner der elevene får opplæring i landbasert oppdrett.

Illustrasjonsbilde: Cflow

Studier med jobbgaranti – og utsikter til rause lønnsoppgjør

20. mai 2021

Laks på land kan bli lønnsomt. I hvertfall for de få som besitter kunnskapene.