Open kveld på Måløy vidaregåande skule for elevar og føresette i 10. klasse!

Onsdag 18. januar 2023 kl.18.00-20.00 arrangerer Måløy vidaregåande skule open kveld for elevar på 10. trinn og deira føresette. Det vil bli informert om utdanningsval og utdanningsprogram, samt litt om skulen generelt.

Plan for kvelden:

  • Kl. 18.00 - Felles informasjon i samfunshallen.
  • Ca. kl. 18.30 - Informasjon om og omvisning på dei avdelingane dykk ynskjer å besøke.
  • Ca. kl. 19.15 - Informasjon om og omvisning på den andre avdelinga dykk ynskjer å besøke.

Det vert også høve til å stille spørsmål. Etter felles informasjon vert det lagt opp til at dykk kan velje dei avdelingane dykk ynskjer å få grundigare informasjon om. Det er lagt opp til at elevar og føresette kan besøke to utdanningstilbod i løpet av kvelden. 

Informasjon om dei ulike studietilboda på skulen finn dykk under "Utdanningstilboda våre" øvst på framisda vår.

 

Kor finn ein dei ulike utdanningstilboda våre

Opplæringstilbod VG1 Stad Rom
Informasjonsteknologi og medieproduksjon A-fløy A215
Helse og oppvekst A-fløy A123
YSK (Akva, Helse, TIF) A-fløy A120
Bygg og anlegggsteknikk B-fløy B110
Studiespesialisering C-fløy C216
Teknologi og industrifag C-fløy C111
Naturbruk D-fløy D212
Restaurant og matfag D-fløy D211 / D142

 

Kart over skuleområdet

kart2.png

 

Vel møtt!

 

Det blir open skule på dei andre vidaregåande skulane i Nordsfjord slik:

  • Firda vgs - 17. januar
  • Stryn vgs - 24. januar
  • Eid vgs - 25. januar