Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan for trygt og godt skulemiljø

Hjerter.jpg

Trivsel i skulekvardagen er grunnleggande viktig for at elevane skal lære og få gode meistringsopplevingar. Trivsel handlar om å ha eit trygt og godt læringsmiljø med gode relasjonar til medelevar og lærarar.

Mål for Måløy vidaregåande skule er at alle elevar som går på skulen skal ha eit trygt og godt skulemiljø der dei trivast og utviklar seg sosialt og fagleg. Dersom nokon elevar ikkje har det trygt og godt skal det takast tak i og skulen skal gjere det dei kan for at dei skal få eit trygt og godt skulemiljø.

Her kan du lese meir om korleis vi ved Måløy vgs arbeider for at elevane skal trivast og ha eit godt skulemiljø:

Handlingsplan for trygt og godt skulemiljø