Måløy vidaregåande skule
Sjølv i bærplukkinga vart den berømmelege 1-meteren overhelde...

Sjølv i bærplukkinga vart den berømmelege 1-meteren overhelde. Foto: Bente Iren Vonheim

Matauk og sosialdag, ein god kombinasjon

1RMA nytta høve til å kome seg ut av skulekjøkenet og hauste av markens grøde..

 

Denne dagen var det superbæra Aroniabær som stod for det kulinariske. Bæra som elevane har plukka skal vidareforedlast på skulen og brukast i undervisinga utover hausten og vinteren.

 

 

 

 

 

Grilling og krokketspel avslutta ein elles kjekk og sosial dag for elevane.