Måløy vidaregåande skule
Marin karrieredag 1024

Marin Karrieredag i Nordfjordhallen.

På Marin karrieredag får Fiskeri- og havbruksnæringa i Sogn og Fjordane sjansen til å knytte kontakt med elevar og studentar som satsar på utdanning og karriere innan dei «blå» næringane. Her vert det  speed-dating mellom bedrifter og elevar og  studentar.                                                                                                                                                                                                                                             

Om di bedrift ønskjer å delta, må vi ha påmelding innan fredag 23. august.

Følg lenken for informasjon og påmelding:

https://sfj.pameldingssystem.no/marin-karrieredag

Marin karrieredag vert arrangert av Måløy vidaregåande skule, Fagskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på vestlandet og Opplæringskontoret for Fiskeri- og Havbruksfag.