Skuleanlegget

Skuleanlegget

Måløy vidaregåande skule søkjer ny rektor.

Måløy vidaregåande skule er leverandør av opplæring innan mange fagfelt, og har eit særleg fokus på marin og maritim opplæring.

Skulen tilbyr desse utdanningsprogramma: 

Naturbruk, Maritime fag, Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag, Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, YSK (yrkes- og studiekompetanse) innan Helse, Akva og TIF.

I tillegg er Sikkeheitssenteret i Måløy (SIM) med sine kurstilbod organisert som eiga avdeling under Måløy vgs.

Meir informasjon om stillinga og søknadsskjema finn du her.

Søknadsfrist for stillinga er 15.november 2021.