Annonse vgs-stillingar vår 2016

Picasa

Måløy vidaregåande skule har bruk for tilkallingsvikarar fram til sommaren 2018.

Måløy Vidaregåande Skule har snarast behov for tilkallingsvikarar som kan undervise i faga norsk, engelsk og matematikk på yrkesfag.

Det kan være ein person i full stilling, eller fleire personar i deltidsstillingar.

Er du interessert? Nærare opplysningar får du ved å ta kontakt med

Måløy Vidaregåande Skule

57 63 79 00
Postmottak.Maloyvgs@sfj.no