Lokaltransport for ungdom 1024

Lokaltransport for ungdom

Lokaltransport for ungdom gjer det mogleg for ungdom å reise kollektivt til og frå fritidsaktivitetar, også når det ikkje går ordinære ruter.

Det er sett av 1. million kroner som kan nyttast for å betre reisetilbodet for ungdom mellom 13 og 19 år, som treng skyss til og frå aktivitetar på ettermiddag og kveld.

Det er ungdomane og kommunane som søkjer om midlar. Søknadsfristen i år er 15. mars.

Meir info om ordninga finn de her: http://www.kringom.no/treng-du-skyss-heim-fraa-trening-eller-konsert-vi-kan-hjelpe-deg.6186114-318872.html